Skip to main content

Rekonstrukce mostů v Desné (1. díl)

2. září začala na Zubačce výluka, která by měla skončit 31. října. Hlavním důvodem výluky je rekonstrukce dvou mostů v Desné: viaduktu přes Černou Desnou a nedalekého propustku. Během výluky dojde též k rekonstrukci mostu přes Bílou Desnou, sanaci skalního zářezu u Desné a rekonstrukci koleje v úseku Desná-Riedlova vila - Dolní Polubný.

O plánované rekonstrukci mostů jsme informovali v článku Most přes Černou Desnou se bude opravovat. První výběrové řízení na zhotovitele stavby muselo být zrušeno, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Teprve na druhý pokus se povedlo vysoutěžit zhotovitele, kterým se stala společnost Chládek a Tintěra, Pardubice.

Několik týdnů před plánovaným začátkem výluky se rozběhly stavební práce. Most přes Černou Desnou se ocitl pod lešením, na silnici I/10 byl provoz sveden do jednoho pruhu a řízen semafory, k mostu byla zřízena provizorní panelová cesta, byly obnaženy krajní pilíře a začalo se s čistěním žulových bloků a spárováním. V tuto chvíli je očištěna a znovu vyspárována přibližně čtvrtina mostu.

ČD Cargo přivezlo na stavbu kolejnice, které nahradí stávající (pražce a ozubnice zůstanou původní). Druhý den výluky začala demontáž svršku od zastávky Desná-Riedlova vila přes rekonstruovaný propustek až na konec oblouku. Pražce s ozubnicí byly odvezeny do Dolního Polubného, kde je společnost Pirell zrepasuje.

Během výluky se také rekonstruuje most přes Bílou Desnou. I zde bylo před začátkem výluky postaveno lešení. Se začátkem výluky byl demontován kolejový rošt. V současné době probíhá odstranění starých nátěrů tryskáním.

V Desné probíhá též sanace skalního zářenu. U nájezdu na ozubnici ve směru na Tanvald budou některé kamenné bloky sneseny, část svahu bude zajištěna sítěmi.

Fotografie Jaroslav Smištík (1-4, 8-9, 15-30) a Jiří Macík (5-7, 10-14)

579-01
579-02
579-03
579-04
579-05
579-06
579-07
579-08
579-09
579-10
579-11
579-12
579-13
579-14
579-15
579-16
579-17
579-18
579-19
579-20
579-21
579-22
579-23
579-24
579-25
579-26
579-27
579-28
579-29
579-30

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2186