Skip to main content

Most přes Černou Desnou se bude opravovat

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje rekonstrukci kamenného viaduktu přes Černou Desnou a silnici I/10 u zastávky Desná-Riedlova vila. Součástí rekonstrukce má být i rekonstrukce nedalekého propustku.

SŽDC vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov“. Součástí uvedené stavby jsou ve skutečnosti dva mosty: kamenný viadukt a kamenný propustek v traťovém úseku Desná-Riedlova vila - Dolní Polubný.

Kamenný viadukt v km 29,973, který se nachází u zastávky Desná-Riedlova vila, překračuje pěti oblouky říčku Černá Desná a silnici I/10. Cílem stavby je odstranění nevyhovující prostorové úpravy mostu, která je překážkou v bezpečnosti železničního provozu. Během rekonstrukce dojde k sanaci nosné konstrukce, obnově hydroizolace a osazení nového zábradlí s minimální vzdáleností 2 200 mm od osy koleje. Budou zřízeny nové výklenky, stávající budou zachovány.

Kamenný propustek, který se nachází v km 30,130, je v havarijním stavu. V současné době je provizorně podepřen dřevěným pažením. Cílem stavby je výměna nosné ocelové konstrukce. Při rekonstrukci bude zachován vzhled propustku.

Během rekonstrukce dojde k úpravě geometrické polohy koleje a ke zvýšení přechodnosti traťové třídy na minimálně C3 (20 t na nápravu, 7,2 t na běžný metr vozidla). V současné době je na mostech přechodnost traťové třídy A (16 t na nápravu, 5,0 t na běžný metr vozidla). Podle zadávací dokumentace mají být položeny nové kolejnice, ale pražce, ozubnicové tyče a stoličky mají zůstat původní.

Firmy měly předložit nabídky na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec-Harrachov“ do 25. ledna. O výsledcích výběrového řízení vás budeme informovat.

Na rekonstrukci mostů se počítá s nepřetržitou výlukou 60 dní v druhé půlce roku 2019. Doufáme, že výluka nebude kolidovat s termíny nostalgických jízd.

Fotografie Pavel Vlček (1), Pavel Šturm (2), Petr Möller (3), Josef Vlček (4) a Jaroslav Smištík (5-7)

571-01
571-02
571-03
571-04
571-05
571-06
571-07

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3283