Skip to main content

Železniční společnost Tanvald vlastníkem motorového vozu 810.453

V dopoledních hodinách 28. prosince 2014 zastavil v Turnově konvoj historických vozidel. V tomto konvoji dopravce Rail system s.r.o. vedeném lokomotivou 720.039 byly tři motorové vozy řady 810, jeden přípojný vůz 010/Btax, motorový vůz 830.193 a historický osobní vůz. Před další jízdou konvoje do vnitrozemí České republiky zde byl odstaven i motorový vůz 810.453-1

Možná vás napadne - „osmsetdesítka“ jako každá jiná, navíc co má společného se Zubačkou? Vždyť přece celý svůj aktivní život jezdila „pod Tatrami“, či lépe – na východ od nich. Se Zubačkou – či lépe, s Železniční společností Tanvald o.p.s. – má společné především to, že jí patří.

Rozhodnutí o nabytí „kadibudky“ padlo v našich řadách přibližně v průběhu loňského roku. Dosažení tohoto cíle se jevilo zdánlivě těžko uskutečnitelné. První věc, kterou jsme museli vyloučit, bylo sjednání kupní smlouvy s „národním“ dopravcem, tedy Českými dráhami, a.s. Obchodní politika tohoto subjektu v oblasti nakládání s nepotřebnými drážními vozidly je v kruzích železničních spolků všeobecně známá – sjednávání doložek o zákazu užívání drážních vozidel na síti celostátních a regionálních drah velmi účinně odrazuje prakticky kohokoliv od koupě mnohdy i technicky bezvadných strojů. Řešení tedy bylo jediné – zahraničí.

V úvahu tak přicházely dva státy, v nichž jsou motorové vozy ř. 810 (M152.0) či jejich deriváty (Bzmot) ve větším počtu provozovány – Slovensko a Maďarsko. Logicky jsme se rozhodli pro naše bratry z druhého břehu Moravy, stačilo vyměnit pár datových zpráv, zúčastnit se elektronické aukce a 810.453-1 tehdy deponovaná v LD Humenné je naše. Co je však třeba udělat pro její zprovoznění?

Technický stav vozidla přirozeně odpovídá jeho stáří a způsobu užívání. V první řadě, a to ještě v průběhu přepravy, byly opraveny některé prvky interiéru vozidla, především pak poškozené sedáky. V průběhu zimy tohoto roku pak bude nutné vyměnit či opravit převodovku Praga 2M 70, neboť ta stávající byla prodávajícím označena za poškozenou, a to bez další specifikace vad – nicméně věříme, že rozsah poruchy a její dopad na další trvání a fungování tohoto celku jistě brzy odhalíme.

Potěšující skutečností je fakt, že jsme vozidlo převzali v relativně dobrém stavu z hlediska laku vozové skříně. Navíc barevné řešení je typicky „polomáčené“, nejedná se tedy o schéma blonski známé v našich končinách v souvislosti s provozem těchto motorových vozů ze strany dopravce GW Train Regio a.s. v létě roku 2011 - Orchestrionem přes Novosvětský průsmyk.

Předmětný motorák je tedy již nyní vítaným doplněním flotily vlastních vozidel naší obecně prospěšné společnosti. Co více, jedná se o vozidlo, díky němuž se na Zubačce podařilo za období Jizerské dráhy zavést hospodárnější provoz a jež je historicky spjato jak s nejstrmější tratí v České republice, tak jejím pokračováním dále do Polska – stačí jen připomenout, že to byly právě „ropovody“ sestavené z těchto lehkých motorových vozů a přívěsů ř. 010/Btax, jež v letních dnech roku 1992 brázdily desítky let neprovozovanou dráhu za harrachovskou výkolejkou č. 3. A právě na trati přes Novosvětský průsmyk se toho od roku 1992 z hlediska vozidel tolik nezměnilo – „osmsetdesítky“ tam vídáme dodnes, a to několikrát denně.

Věříme, že tento zástupce „zachránce lokálek“ nejen nám, ale i cestující veřejnosti, prokáže dobrou službu a bude jistě věrným a spolehlivým pomocníkem.

447-01
447-02
447-03
447-04

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2505