Skip to main content

33. kontrolní den 19. dubna 2016

Žádost o změnu v projektu č. 3 na základě Změnového listu č. 5 „VÝMĚNA PRAŽCŮ PŘED OBJEKTEM TOPÍRNY" s Dodatkem č. 5 Projektové dokumentace a rozpočtem byla v IS CEDR oficiálně schválena 18. 4. 2016, v důsledku toho byla zahájena příprava podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V době od posledního kontrolního dne probíhaly práce na opravě pražců před topírnou a postupně se dokončovaly i terénní úpravy dle postupu oprav pražců před topírnou.

510-01
510-02
510-03
510-04
510-05
510-06
510-07

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2077