Skip to main content

32. kontrolní den 12. dubna 2016

V uplynulém týdnu probíhaly ještě poslední dokončovací a úklidové práce v interiéru stavby. Realizace víceprací - podpis Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo s dodavatelem v projektu "Rekonstrukce budovy bývalé výtopny" byla poskytovatelem dotace dne 7. 4. 2016 schválena a v důsledku toho začaly práce na opravě pražců před topírnou.

509-01
509-02
509-03
509-04
509-05
509-06

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2300