Skip to main content

31. kontrolní den 5. dubna 2016

Investor podal dne 4. 4. 2016 do IS CEDR žádost o změnu v projektu č. 3 na základě Změnového listu č. 5 „Výměna pražců před objektem topírny“ s Dodatkem č. 5 Projektové dokumentace a rozpočtem. Podal také žádost o schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na provedení víceprací „Výměna pražců před objektem topírny“ a posunutí termínu dokončení stavby k 30. 4. 2016. Na stavbě probíhaly poslední dokončovací práce v interiéru budovy (opravy nátěrů, dotmelení oken, vyštelování vrat) a úklidové práce. Vně budovy se prováděly terénní práce po stranách budovy a připravovala se výměna pražců před budovou topírny.

508-01
508-02
508-03
508-04

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2345