Skip to main content

29. kontrolní den 22. března 2016

Během posledního týdne probíhaly dokončovací práce v interiéru stavby - úpravy vnitřních parapetů, opravy nátěrů, dokončovací montáže zámečnických prvků (okna a vrata), úklidové práce. Započalo se s venkovními terénními úpravami - přípravy pro venkovní žlabovky a kompletní odkrytí venkovního kolejiště až k točně. S realizací výměny pražců před budovou topírny bude moci být přikročeno po schválení změny č. 5 (změnového listu č. 5, Dodatku PD č. 5) a Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo s dodavatelem. O tuto změnu bude zažádáno u poskytovatele dotace po dopracování, schválení a podepsání ZL č. 5 včetně Dodatku PD č. 5.

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2781