Skip to main content

27. kontrolní den 8. března 2016

Probíhaly práce na vnitřních elektro rozvodech, upřesňovala se poloha svítidel a vnitřních rozvodů v objektu. Probíhaly práce na výrobě a montáži zámečnických prvků (okna a vrata), na zasklívání části již vsazených oken. Probíhala úprava stěn kanálků uvnitř budovy a realizaci střešní krytiny. Po odkrytí suti a zeminy byl zjištěn havarijní stav pražců v kolejišti před objektem, který nebylo možno předvídat, protože kolejiště bylo zakryto sutí, zeminou a zarostlo náletovými dřevinami. Nutno zpracovat od hlavního projektanta Dodatek dokumentace č. 5 včetně výkazu výměr na vícepráce - výměnu pražců před objektem. Pan Ing. Prokeš prověří polohu kolejnice vůči hraně betonu dle předpisů Drážního úřadu. Nepřízeň počasí značně komplikuje stavební a montážní práce, některé práce byly zcela zastaveny.

503-01
503-02
503-03
503-04
503-05
503-06
503-07

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2643