Skip to main content

Partnerská spolupráce

Základní kámen spolupráce partnerů projektu byl položen již v roce 2012, když v říjnu roku 2012 obě společnosti uzavřely Partnerskou smlouvu.

Roku 2013 navštívila Železniční společnost Tanvald, o.p.s. své partnery v Norsku, kde došlo k prohloubení partnerství a byla naplánována budoucí partnerská spolupráce v připravovaném projektu zřízení expozice železničních vozidel v nově zrekonstruované budově památkově chráněné výtopny v Kořenově.

V roce 2014 proběhla významná společná akce - při realizaci Nostalgické jízdy v Kořenově dne 2. 8. 2014 proběhl „Norský den na Zubačce“ - představení norského partnera české veřejnosti.

Vytvořené partnerství pokračovalo v roce 2015 realizací projektu „Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“, dále červnovou návštěvou početné české delegace Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. v norském Bergenu s propagací České republiky, projektu i partnerství. Akce „Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu“ byla partnerskou iniciativou, která byla podpořena z Fondu bilaterální spolupráce ČR a Norska.

Partnerská spolupráce pokračovala únorovou návštěvou 3 zástupců Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen v Tanvaldu ve dnech 25. 2. – 28. 2. 2016. Společně se diskutovalo o formě a podobě expozice sbírky muzejní povahy, vybíraly se exponáty (například doplňkové historické nářadí) i mobiliář. Záměrem umístění sbírky bylo co nejvíce ji přiblížit návštěvníkům, udělat ji maximálně živou, přívětivou, originální, s přidanou hodnotou nadšení dobrovolníků renovujících historická vozidla. S cílem vytvořit expozici podporující identitu industriálního kraje bohatého na autentické kulturní dědictví. K tomu byly plánovány i doprovodné propagační a marketingové akce.

Další partnerská návštěva 3 členů realizačního projektového týmu z české strany (Ing. Petr Prokeš, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a Mgr. Jiří Střecha) v Bergenu ve konala ve dnech 13. – 16. 5. 2016. Čeští členové realizačního výboru se sešli s norskými členy: Ivarem Johanem Gubberudem, Haraldem Tesdalem, Egilem Hopem, Oysteinem Nordaasem, Kaj Stokstadem.

úkolem partnerské spolupráce v rámci realizačního týmu projektu bylo společně vytvořit:
• plán cílového stavu využití objektů na památkově chráněné ozubnicové trati s popsáním cílových produktů
• společná příprava česko – norsko – anglického propagačního letáku
• expozici v živém muzeu
• společnou propagační výstavu o realizaci projektu
• společnou mezinárodní konferenci u příležitosti zahájení provozu Výtopny, o spolupráci všech subjektů na zařazení tohoto obnoveného kulturního dědictví do rozvoje cestovního ruchu regionu.
• koncepci slavnostního otevření budovy rekonstruované Výtopny
• marketingovou strategii a komunikaci s návštěvníky

Poslední návštěva norského partnera v ČR proběhla u příležitosti dokončení stavby a jejího slavnostního předání do užívání, realizace výstavy a závěrečné konference v červnu 2016. Těchto závěrečných aktivit se zúčastnil pan Ivar Johan Gubberud s chotí.

Podrobnosti o detailním průběhu partnerských setkání jsou uvedeny ve zprávách o partnerských aktivitách, doloženo je četnou fotodokumentací.

Dokumenty
Setkání partnerů projektu (PDF, 273 kB)
Meeting of project partners (PDF, 269 kB)
Zpráva o průběhu návštěvy partnera (PDF, 318 kB)
Program setkaní partnerů Bergen (PDF, 290 kB)
Zpráva z cesty do Bergenu květen 2016 (PDF, 299 kB)
Vize expozice výtopny (PDF, 411 kB)
Marketingová strategie (PDF, 649 kB)

497-01
497-02
497-03
497-04
497-05
497-06
497-07
497-08
497-09
497-10
497-11
497-12
497-13
497-14
497-15
497-16

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 5702