Skip to main content

15. kontrolní den 1. prosince 2015

Hlavní projektant odsouhlasil osazení krajních trámů na zdivo a byl odsouhlasen detail ukončení přesahu trámů na štítech. Byla provedena kontrola svislosti ocelových sloupů a rovinnosti plochy střešní roviny a příprava podkladních vrstev pro betonáž. Je dokončeno spárování kamenného zdiva. Byla vyjádřena spokojenost s očištěním zdiva.

Investor po kontrole stavby konstatoval dokončení prací a dosažení zásadních milníků uvedených ve Smlouvě o dílo - svislé, kompletní a různé konstrukce, vodorovné konstrukce a zejména provedení střechy budovy - konstrukce tesařské.

483-01
483-02
483-03
483-04
483-05
483-06

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2164