Skip to main content

14. kontrolní den 24. listopadu 2015

Byly namontovány vnitřní ocelové sloupy a proběhlo osazení dřevěných nosníků střechy. Byla provedena částečná demontáž vnitřního lešení a dokončeno čištění stěn. Byl proveden protlak elektro přípojky pod silnicí.

482-01
482-02
482-03
482-04
482-05
482-06
482-07
482-08
482-09

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2140