Skip to main content

12. kontrolní den 10. listopadu 2015

Proběhlo spárování a čištění kamenného zdiva, hutnění podkladních vrstev podlah.

Nejdůležitějším bodem stavby je nyní příprava podlahy. Hlavní projektant zpracovává dokumentaci pro nepředpokládané vícepráce stavby - pro výměnu shnilých pražců, zavedení vodovodu a neočekávané úpravy podlah (vyvezení velkého množství velkých kamenů, betonových bloků a úprava nestabilního podloží).

U vstupní brány bylo provedeno odbednění překladů a betonových prvků.

U subdodavatele zatím průběžně probíhá výroba ocelových sloupů a dřevěných prvků střechy.

478-01
478-02
478-03
478-04
478-05
478-06
478-07
478-08

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2255