Skip to main content

11. kontrolní den 3. listopadu 2015

Na stavbě proběhlo dozdění stěn, čištění a spárování zdiva. Stavební připravenost pro betonáž věnce a zabetonování ocelových překladů je odsouhlasena.

Ocelové překlady nad vraty jsou vzájemně provařeny a jsou připraveny pro zabetonování.

Betonáž podlahy bude provedena až po montáži konstrukce střechy z časových důvodů. Nejdříve je nutné provést výměnu poškozených pražců a provést rozvody vody. Bude nutné provést částečné odtěžení materiálu pod podlahami mezi kolejemi, protože byly objeveny kusy starých betonových základů, betonových bloků a navážka. Podloží pod podlahami je značně nestejnorodé. Je nutné na stavbu pozvat geologa k posouzení vrstev pod podlahou k zajištění statiky stavby.

Montáž konstrukce střechy dle dodavatele stavby bude zahájena 20. listopadu 2015.

Na stavbě vznikají výše uvedené vícepráce, které by ale měly být zrealizovány z úspor v projektu.

477-01
477-02
477-03
477-04
477-05
477-06
477-07
477-08
477-09

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2005