Skip to main content

10. kontrolní den 27. října 2015

Byly osazeny ocelové překlady nad vraty a probíhá jejich vzájemné svařování. Byl odsouhlasen detail ukončení podlahy u kolejnic - vzniklé vícepráce budou dodavatelem stavby vyčísleny. Hlavním projektantem, architektonickou kanceláří ALEJ, bude zpracována a předána projektová dokumentace na případné vzniklé vícepráce: dořešení „bazénků" podlah u vstupu, rozvody vody v objektu včetně řešení napojovacího místa, ukončujících armatur vypouštění atd. Dále bude zpracována dokumentace na výměnu narušených a shnilých pražců pod kolejemi, konstrukce podlahy před vstupy. Všechny vícepráce budou realizovány jako veřejná zakázka v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění a bude požádáno o změny v projektu.

Od nové konstrukce hříže v podlaze se ustupuje z důvodu velké finanční náročnosti případně vzniklých dodatečných stavebních prací zejména dodržujících statiku objektu.

476-01
476-02
476-03
476-04
476-05
476-06
476-07

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2575