Skip to main content

8. kontrolní den 13. října 2015

Po rozkrytí podlahy byl zjištěn havarijní stav vodovodních kanálků a 3 ks šachet - šachty starého rozvodu vody. Uvedené šachty a kanálek by nebyly při provozu stavby využívány. Doporučuje se šachty zdemontovat a zasypat.

Hlavní projektant arch. Lejčar vydá stanovisko k možnosti demolice šachet a kanálku. Firma Brex dodá rozpočet víceprací a méněprací na demolici kanálků a šachty.

Firma Brex pracuje na statickém zajištění jihozápadního rohu objektu. Při sanaci jihozápadního rohu byly zjištěny statické poruchy na kamenném zdivu a na obloukové klenbě nad oknem. Teprve pro provedení sanace je možné zahájit případné práce pro osazování prvků krovu.

Pokračují práce na vyzdívání štítů a příprava lůžek prvků krovu.

Byla vybourána konstrukce podlahy včetně navážek pod konstrukcí podlahy a byly zahájeny výkopové práce pro základové patky.

Dílenská dokumentace konstrukce krovu a ocelové konstrukce je v rozpracovanosti a doposud nebyla schválena. Upozorňujeme na nutnost urychleného dokončení dílenské dokumentace, aby nebyl ohrožen termín stavby a byly splněny podmínky smlouvy o dílo.

474-01
474-02
474-03
474-04
474-05
474-06
474-07
474-08
474-09
474-10
474-11
474-12
474-13
474-14
474-15

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2346