Skip to main content

5. kontrolní den 22. září 2015

Provádí se sanace veškerého zdiva budovy - doplnění kamenem. Dále se provádí sanace montážních jam a kanálků. Mezi montážními jámami a odvodňovacím žlabem budou obnoveny prostupy pro odtok dešťové vody.

Zpracovává se dílenská dokumentace pro realizaci krovu a současně se provádí příprava železobetonového věnce (železobetonových patek), včetně jeho výškového vytýčení na stavbě.

Stavba probíhá za účasti technického i autorského dozoru investora, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího s odbornou způsobilostí a stavbu monitoruje i Národní památkový ústav s pracovištěm v Liberci a odbor rozvoje a památkové péče ORP Tanvald.

469-01
469-02
469-03
469-04
469-05
469-06
469-07
469-08
469-09
469-10
469-11
469-12
469-13
469-14
469-15

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2333