Skip to main content

4. kontrolní den 15. září 2015

Lešení je postaveno kompletně kolem celé stavby a z vnitřní strany ve štítech, bylo provedeno provizorní statické zabezpečení okenní klenby v jihozápadním rohu stavby. Provádí se oprava kamenného zdiva a klenby a sanují se podlahy budovy.

Dodavatelem stavby Brex, s.r.o. pověřený geodet provedl výškové zaměření horní hrany zdiva. V současné době autorský a technický dozor stavby určuje osazení střechy a výškovou polohu dřevěných prvků střechy.

Byla provedena prohlídka zdiva kanálků a byl upřesněn postup jejich sanace, hlavní architekt znovu prověří další využití 3 šachet a upřesní způsob jejich sanace.

466-01
466-02
466-03
466-04
466-05
466-06
466-07
466-08
466-09
466-10
466-11
466-12

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2533