Skip to main content

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu: „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“

Registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014

Investor
Železniční společnost Tanvald, obecně prospěšná společnost
Krkonošská 256
468 41 Tanvald
IČ: 25474481

Spolufinacováno: z Fondu EHP a Norských fondů 2009 - 2014

Dodavatel díla
Brex, spol. s r. o.
Hodkovická 135
463 12 Liberec 23
IČ: 40232549

Projektant
ALEJ, architektonický ateliér Praha
Architekti: Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. arch. Petr Lédl
Statika: Ing. Tomáš Štejfa

Technický dozor investora: Ing. Tomáš Štejfa
Autorský dozor: Ing. arch. Ivan Lejčar

Manažerka a administrátorka projektu: Ing. Kateřina Preusslerová

Zahájení stavby: 25. 8. 2015
Dokončení stavby: 30. 4. 2016

Cílem tohoto projektu je zrekonstruovat bývalou výtopnu železničního nádraží, která je ve vlastnictví Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. Tato registrovaná kulturní památka ČR (Číslo rejstříku úSKP: 13137/5-5455, s názvem „Železniční trať ozubnicová s provozními objekty, Tanvald, Kořenov“) se v současné době nachází na hranici úplného zániku.

Železniční společnost Tanvald, o.p.s. se v minulosti snažila za pomoci dotací alespoň konzervovat současný stav, aby nedocházelo k úplnému zničení a rozkradení materiálu znemožňujícímu obnovu. Zpracovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy podle původního vzhledu a technického provedení a v roce 2009 získala stavební povolení Drážního úřadu. Stavební povolení bylo v roce 2014 prodlouženo až do 31. 12. 2015.

Ve zrekonstruované budově bývalé výtopny - v unikátním prostoru kulturní památky - bude umístěna ucelená muzejní sbírka historických železničních vozidel. Bude tak vytvořeno živé interaktivní železniční muzeum pro široké cílové skupiny (děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí, specifické zájmové skupiny návštěvníků) se zájmem o poznání, aktivní dovolenou a zážitky.

Živé železniční muzeum nechá návštěvníka nahlédnout do útrob vozidel a způsobu péče o ně, nabídne možnost obdivovat technické dokonalosti těchto strojů. Nabídne možnost přeneseně se zúčastnit obnovy vozidel. Živé muzeum umožní bezpečné a důstojné uložení movitého kulturního dědictví – památkově chráněných historických vozidel i dalších vozidel, která si péči zaslouží. Svou komplexností a ucelenou prezentací zpřístupní širokým cílovým skupinám, mnoha lidem, kulturní dědictví i technickou dokonalost těch, kteří tu byli před námi.

Vozidla budou mobilní, bude možné s nimi vyjíždět k propagačním akcím a nostalgickým jízdám, které se budou pořádat několikrát do roka projetím železniční trasy z Tanvaldu přes Desnou a Kořenov do Harrachova.

Projekt je realizován za významné spolupráce s norským partnerem – spolkem Norsk Jernbaneklubb Museet Gamle Vossebanen prostřednictvím několika partnerských setkání se společným plánováním expozice Výtopny. Norská dobrovolnická organizace Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen provozuje a udržuje muzejní železnici, zejména část původní tratě Oslo - Bergen, která byla opuštěna a provoz na ní skončil v 60. letech. Na této muzejní trati organizace realizuje jízdy historickými soupravami, udržuje i tři původní železniční stanice. Vlastní sbírku historických vozidel, která na této trati původně jezdila: jednu parní lokomotivu, malou dieselovou lokomotivu a řadu osobních vozů smíšené stavby (dřevo, kov). Má 30 let zkušeností s opravami dřevěných historických vozů a jejich provozem po muzejní železnici, provozuje a udržuje také své vlastní muzeum.

Spolupráci s tímto partnerem Železniční společnost Tanvald, o.p.s. navázala již v roce 2012, když v říjnu roku 2012 tyto společnosti uzavřely partnerskou smlouvu. V roce 2013 navštívila Železniční společnost své partnery v Norsku, kde došlo k prohloubení partnerství. V roce 2014 proběhla další partnerská aktivita, kdy při realizaci Nostalgické jízdy v Kořenově dne 2. 8. 2014 proběhl "Den Norska", představení norského partnera české veřejnosti. Vytvořené partnerství pokračuje v roce 2015 realizací tohoto projektu, červnovou návštěvou české delegace ŽST, o.p.s. v norském Bergenu s propagací České republiky, projektu i partnerství. Akce "Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu" je iniciativou podpořenou z Fondu bilaterální spolupráce ČR a Norska.

Financováno z fondu EHP programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
Celkové výdaje projektu: 17 691 994,- Kč
Dotace z fondu EHP: 15 302 827,- Kč

461-01
461-02
461-03
461-04
461-05
461-06
461-07
461-08
461-09
461-10

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 4098