Skip to main content

Výběrové řízení na rekonstrukci výtopny

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

The Rack Railway – Unique And Living Cultural Heritage Of The Jizera Mountanins And The Giant Mountains

Číslo projektu: EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014

Cílem tohoto projektu je zrekonstruovat bývalou výtopnu železničního nádraží, která je ve vlastnictví Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. Tato registrovaná kulturní památka ČR (Číslo rejstříku ÚSKP: 13137/5-5455, s názvem „Železniční trať ozubnicová s provozními objekty, Tanvald, Kořenov“) se v současné době nachází na hranici úplného zániku.

Železniční společnost Tanvald, o.p.s. se v minulosti snažila za pomoci dotací alespoň konzervovat současný stav, aby nedocházelo k úplnému zničení a rozkradení materiálu znemožňujícímu obnovu. Zpracovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy podle původního vzhledu a technického provedení a v roce 2009 získala stavební povolení Drážního úřadu. Stavební povolení bylo v roce 2014 prodlouženo až do 31. 12. 2015.

Ve zrekonstruované budově bývalé výtopny - v unikátním prostoru kulturní památky - bude umístěna ucelená muzejní sbírka historických železničních vozidel. Bude tak vytvořeno živé interaktivní železniční muzeum pro široké cílové skupiny (děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí, specifické zájmové skupiny návštěvníků) se zájmem o poznání, aktivní dovolenou a zážitky.

Živé železniční muzeum nechá návštěvníka nahlédnout do útrob vozidel a způsobu péče o ně, nabídne možnost obdivovat technické dokonalosti těchto strojů. Nabídne možnost přeneseně se zúčastnit obnovy vozidel. Živé muzeum umožní bezpečné a důstojné uložení movitého kulturního dědictví – památkově chráněných historických vozidel i dalších vozidel, která si péči zaslouží. Svou komplexností a ucelenou prezentací zpřístupní širokým cílovým skupinám, mnoha lidem, kulturní dědictví i technickou dokonalost těch, kteří tu byli před námi.

Vozidla budou mobilní, bude možné s nimi vyjíždět k propagačním akcím a Nostalgickým jízdám, které se budou pořádat několikrát do roka projetím železniční trasy z Tanvaldu přes Desnou a Kořenov do Harrachova.

Financováno z fondu EHP programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
Celkové výdaje projektu: 17 691 994,- Kč
Dotace z fondu EHP: 15 302 827,- Kč
logo
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway

Dokumenty

Výzva zájemcům k podání nabídky (PDF, 1,87 MB)
Příloha 1 - Krycí list (XLS, 100 kB)
Příloha 2 - Návrh příkazní smlouvy (DOC, 127 kB)

Partnerem projektu je norská dobrovolnická organizace Norsk Jernbaneklubb Museet Gamble Vossebanen, která provozuje a udržuje muzejní železnici, zejména část původní tratě Oslo - Bergen, která byla opuštěna a provoz na ní skončil v 60. letech. Na této muzejní trati organizace realizuje jízdy historickými soupravami, udržuje i tři původní železniční stanice. Vlastní sbírku historických vozidel, která na této trati původně jezdila: jednu parní lokomotivu, malou dieselovou lokomotivu a řadu osobních vozů smíšené stavby (dřevo, kov). Má 30 let zkušeností s opravami dřevěných historických vozů a jejich provozem po muzejní železnici, provozuje a udržuje také své vlastní muzeum.

Spolupráci s tímto partnerem Železniční společnost Tanvald, o.p.s. navázala již v roce 2012, když v říjnu roku 2012 tyto společnosti uzavřely partnerskou smlouvu. V roce 2013 navštívila Železniční společnost své partnery v Norsku, kde došlo k prohloubení partnerství. V roce 2014 proběhla další partnerská aktivita, kdy při realizaci Nostalgické jízdy v Kořenově dne 2. 8. 2014 proběhl "Den Norska", představení norského partnera české veřejnosti. Vytvořené partnerství pokračuje v roce 2015 realizací tohoto projektu, červnovou návštěvou české delegace ŽST, o.p.s. v norském Bergenu s propagací České republiky, projektu i partnerství. Akce "Prohloubení partnerství - České dny v Bergenu" je iniciativou podpořenou z Fondu bilaterální spolupráce ČR a Norska.

Vlastní realizace projektu byla zahájena výběrem externího dodavatele výběrového řízení na rekonstrukci topírny. Na základě nabídky byl vybrán pro kompletní administraci i realizaci výběrového řízení subjekt Erste Grantika Advisory a.s., se kterým byla v březnu sepsána Příkazní smlouva na komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dle prováděcí stavební dokumentace k objektu č.p. 806 v k.ú. Polubný, obec Kořenov v rámci projektu „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš".

Po složité administrativní přípravě zadávací dokumentace bylo dne 22. 5. 2015 uveřejněno výberové řízení na rekonstrukci budovy bývylé výtopny.

Název veřejné zakázky: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Druh řízení: otevřené řízení

Typ veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty: podlimitní

Předpokládaná hodnota: 13 365 000 Kč bez DPH

Předmět zakázky je podrobně specifikován v Oznámení o zakázce a na profilu zadavatele, kde je uveřejněna zadávací dokumentace:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/585884

https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_164.html

Nabídky by měly být podány do 15. 06. 2015 do 13:00 hodin.

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10
602 00 Brno

Kontakt

Ing. Radek Hlaváček
+ 420 731 131 684,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Změny 11. června 2015

V souladu s doplňujícími informacemi a změnou kvalifikačních kritérií dochází ke změně zadávacjí dokumentace, závazného návrhu smlouvy o dílo a prodloužení termínu odeslání nabídek:

Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle § 71 odst. 7 ZVZ na svém zasedání konaném v zasedací místnosti osoby zastupující zadavatele na adrese Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, dne 13. 7. 2015 ve 13:00 hodin.

Aktuální doplňující informace, aktuální verze zadávací dokumentace, závazného návrhu smlouvy o dílo:

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/form/display/591440

https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_164.html

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 2748