Skip to main content

Na Bukovec

Itinerář

Kořenov, žel. st. - Horní Polubný (2 km) - Václavíkova Studánka (3 km) - nad Souší (5 km) - Malá Jizerka (7 km) - Bukovec, odb. (7,5 km) - údolí Jizery (8,5 km) - viadukt (12,5km) - Kořenov, žel. st. (15 km) nebo Harrachov, žel. st. (16 km)

Trasa

Od nádraží v Kořenově jdeme po žluté a zelené značce k západu, zprvu po silnici přes železniční přejezd, pak vlevo pěšinou mezi domky. Značka zkracuje zákrut silnice, brzy se na ni znovu napojí a dovede nás na turistické rozcestí na okraji Horního Polubného. Odtud jdeme vpravo širokou cestou mírně vzhůru mezi rázovitými chalupami, které dnes většinou slouží rekreaci.

Po 600 metrech se žlutě značená cesta stáčí vpravo a loukou nás dovede k silničce a po ní k silnici z Polubného na Jizerku. Po silnice jdeme jen krátce - žlutá brzy odbočí vlevo do lesa a dovede nás na rozcestí pod samotou Václavíkova Studánka. Z rozcestí pokračujeme vlevo po asfaltové lesní silničce, zvané Knížecí cesta. Mírně stoupající silnička nás dovede až nad hráz Soušské přehrady.

Vystoupáme na nevýrazný hřeben a pak mírně klesneme až do míst, kde silničku přetíná modrá značka z Desné a Souše. Od rozcestí pod Hruškovými skalami pokračujeme vpravo po modré značce. Mineme turistický přístřešek a později začínáme klesat až k silnici, která sestupuje k parkovišti na Malé Jizerce pod Bukovcem.

Tady silnici opustíme a jdeme vpravo po červené značce širokou cestou přes louku až ke kraji lesa na jižním úbočí hory Bukovec. Na rozcestí můžeme pokračovat po trase naučné stezky ke starým lomům pod vrcholem Bukovce.

Po prohlídce Bukovce se vrátíme zpět na rozcestí a pokračujeme po červené značce dolů lesem. Asi po 250 metrech zahýbáme vpravo na pěšinu, která se posléze napojí na lesní asfaltovou silničku. Po ní pokračujeme několik dalších kilometrů až klesneme do údolí Jizery.

Silnička sleduje břeh řeky, místy se od ní poněkud vzdálí. Po červené značce dojdeme až k železničnímu mostu (Jizerský most), po kterém přechází přes údolí trať z Kořenova do Harrachova. Na rozcestí u mostu opustíme červenou značku a půjdeme vpravo vzhůru po žluté. (Můžeme však pokračovat i po červené - údolím Nadějě k Mýtinám a železniční stanici Harrachov - 2,5 km.)

Vystoupáme k trati a jdeme v její těsné blízkosti zalesněným svahem až k okraji Kořenova, pak silnicí ke kořenovskému nádraží.

Zajímavá místa na cestě

Bukovec - od ostatních jizerskohorských vrcholů se liší tím, že není tvořen žulou, ale čedičem. Je to jedna z nejvyšších (1005 m) čedičových kup ve střední Evropě. Jeho horní partie jsou mimořádně cennou národní přírodní rezervací.

Jizerský most - most je zajímavou technickou památkou, odděluje dvě pohoří - zatímco pravý břeh řeky, po kterém jdeme patří k Jizerským horám, levý už náleží Krkonošům.

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1732