Zahájení stavby montované haly pro deponii lokomotiv Tanvald a zahradní železnice Kořenov

Žadatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Dotace: Liberecký kraj, Grantový fond, Program G-99

Hlavním cíle projektu

Příprava dokumentace a terénní úpravy pro vybudování montované haly na uskladnění ozubnicových lokomotiv v Tanvaldě a zahájení stavby zahradní železnice v obvodu žst. Kořenov.

Hlavní aktivity projektu

  • Přeprava důlních lokomotiv, vozů a pražců z okr. Beroun do Kořenova
  • Pořízení 1 lodního kontejneru na uskladnění
  • Pořízení 250 m úzkorozchodných kolejí, 10 výhybek a točny.
  • Manipulační práce (nakládka, vykládka, zpevnění plochy).
  • Výroba 100 ks kolejnicových spojek.
  • Nákup pletivového oplocení a 2 branek.

Výstupy projektu

  • Zpracovaná projektová dokumentace DKV Tanvald architektonickou kanceláří
  • Upraveno 750 m2 zeminy
  • Příslušenství zahradní železnice připravené v Kořenově k sestavení, včetně doprovodného zázemí

Cílová skupina

Není definována.

Liberecký kraj