Skip to main content

Rozšíření muzea ozubnicové železnice o kulturní a informační prostor, popularizace železnice

Žadatel: Železniční společnost Tanvald, o.p.s.
Dotace: ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Česko - Polsko

Hlavní cíle a výstupy projektu

  • Modernizace prostor Muzea ozubnicové železnice v Kořenově – pro pořádání vzdělávacích a konferenčních aktivit
  • Mezinárodní workshop „Atraktivní muzejní železnice“ ve dnech 12. a 13. prosince 2011 v Kořenově. Týkal se nových příležitostí v rozvoji a financování kulturních či technických památek zařazených do rozvoje cestovního ruchu. Zúčastnilo se 50 zástupců institucí a dobrovolnických spolků z ČR, Slovenska a Polska. Cílem byla výměna zkušeností s provozem a náměty na zatraktivnění muzejních aktivit v železniční dopravě.
  • 10 exkurzí v Muzeu ozubnicové železnice pro děti ze škol v Tanvaldu, Harrachově a Szklarskiej Porębě a také soutěž „Hledáme maskota Zubačky“.
  • Vytištěno bylo 10 000 ks propagačních materiálů s publicitou projektu
  • Výroba a instalace 8 nových informačních tabulí o obnoveném spojení z Tanvaldu do Szklarske Poręby vč. ozubnicového úseku.

Cílové skupiny

Místní obyvatelstvo Euroregionu Nisa z české a polské strany: děti, mládež, rodiny s dětmi,
  dospělí a specifické zájmové skupiny. Zúčastnilo se 3500 lidí z ČR a 1500 z Polska.

Projekt byl realizován od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Celkové výdaje na projekt činily 12 364,07 €. Dotace z ERDF pokryla 85% způsobilých výdajů.

Loga

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1618