Skip to main content

Popularizace Jizerské železnice Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba

Žadatel: Železniční společnost Tanvald
Dotace: ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Česko - Polsko

Hlavní cíl projektu

Koordinace spolupráce partnerů české a polské strany příhraničního území a vytvoření turistické nabídky pro železniční trati Tanvald – S. Poręba. Podařilo se naplnit.

Hlavní výstupy projektu

  • 9 nostalgických jízd historických drážních vozidel z Tanvaldu do Harrachova v termínech: 28. 5., 29. 5., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 10. 9. a 24. 9. 2011. Turisté mohli ve vozech sledovat přenos z jízdy a seznámit se s technologií ozubnicového systému
  • 8 kulturně - zábavných a marketingových akcí – např. promítání filmu Kalamita, soutěže na Den dětí, česká a polská tradiční jídla, výstava železničních modelů a kolejišť, prezentace chráněných území ERN ve spolupráce s KRNAP, výstava historické hasičské techniky…
  • Vydána byla publikace „Jizerská Železnice / Kolej Izerska“ v nákladu 2 000 ks
  • Vylepeno bylo 1 000 ks plakátů.
  • Prodáno 5 063 pamětních jízdenek - více účastníků nebylo v plánu

Cílové skupiny

Místní obyvatelstvo Euroregionu Nisa z české a polské strany: děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí a specifické zájmové skupiny. Zúčastnilo se 3500 lidí z ČR a 1500 z Polska.

Projekt byl realizován od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2011 a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa. Celkové výdaje na projekt činily 19 125,09 €. Dotace z ERDF pokryla 85% způsobilých výdajů.

Loga

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1733