Zřícení další části objektu dílny Kořenov

Koncem března 2005 došlo ke zborcení boční zdi a následnému zřícení střešní konstrukce lévé části dílny Kořenov. Její pravá část se změnila v sutiny již v únoru 2000. Z objektu dnes zůstala stát jen střední část se sklady a zázemím pro personál. Jakákoliv šance na záchranu a opravu tohoto památkově chráněného objektu však již neexistuje. Větší část je v troskách a to co zůstalo stát má narušenou statiku, je podmáčené a dříve nebo později bude muset dojít k jeho demolici. Otázkou je kdo ji provede?

Zkázu této památkově chráněné budovy způsobil její bývalý vlastník České dráhy s. o., který se ke zdejšímu areálu lokomotivního depa i celé ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov choval vždy macešsky. K 1. 1. 2003 se tento podnik nechtěného majetku elegantně zbavil díky Zákonu o transformaci Českých drah a ruiny kořenovského areálu připadly státní organizaci SŽDC (Správě železniční dopravní cesty).

Dílna byla vybudována v roce 1902 jako součást lokomotivního depa Kořenov. Kromě provozní údržby a oprav se v ní prováděly i náročnější opravy lokomotiv. Měla dvě stání, zázemí pro personál, sklady. Svému účelu sloužila až do roku 1995. Na podzim 1995 členové Vědeckotechnické společnosti při železniční společnosti Tanvald upozornili vlastníka objektu České dráhy, Depo kolejových vozidel Liberec na havarijní stav střechy dílny a na své náklady a ve svém volném čase provedli její provizorní zabezpečení. Místo očekávané opravy však tehdejší přednosta DKV Liberec Ing. Čužna rozhodl o opuštění objektu. Unikátní ozubnicové lokomotivy tím ztratily své jediné zázemí a musí být deponovány, udržovány a opravovány pod širým nebem v Tanvaldě.