Skip to main content

Česko-polská konference

V úterý 15. března 2005 se v zasedací místnosti Libereckého kraje konala konference: "Česko-polská přeshraniční spolupráce v železniční dopravě". Záštitu nad akcí převzal hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan. Přítomni byly zástupci ministra dopravy ČR, včetně náměstka Ing. Vojtěcha Kocourka, představitelé Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství, měst a obcí na obou stranách hranice, zástupci dopravních firem: ČD, PKP, VIAMONT, RAILTRANS a další hosté.

Účastníky konference nejprve pozdravil hejtman Libereckého kraje, který deklaroval zájem Libereckého kraje na obnovení železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskem. Poté vystoupili zástupci Ministerstva dopravy ČR, kteří zúčastněné informovali o současném stavu spolupráce v železniční dopravě mezi Českou republikou a Polskem a o nutných krocích k otevření hraničního přechodu.

Hlavním tématem konference byla revitalizace a znovuotevření železničního přechodu Harrachov - Szklarska Poreba, v první fázi aspoň pro nepravidelnou sezónní dopravu. Zástupce PKL (obdoba našeho SŽDC) připomněl, že železniční trať Szklarska Poreba - Harrachov státní hranice není v jejich správě a v současné době probíhá její předávání městu Szklarska Poreba. Po něm vystoupil pan Lipinsky z magistratu města Jelenia Góra, který prezentoval zájem měst a obcí na polské straně na obnově železničního přechodu Harrachov - Szklarska Poreba. Dne 14. 3. 2005 podepsali s firmou DORNIER (spoluzhotovitel studie proveditelnosti Regiotramu Nisa) smlouvu o zpracování studie proveditelnosti na zprovoznění železniční tratě Szklarska Poreba - Harrachov. Zájem na otevření tohoto železničního přechodu pak deklarovali i zástupci Dolnoslezského vojvodství.

Dalším tématem konference bylo vybudování zastávky Porajów na železniční trati Hrádek nad Nisou - Zittau. K tomu by mělo dojít při rekonstrukci této tratě na polském území, které je plánováno v nejbližší době (po zajištění financování). Pro vybudování této zastávky byla navázána spolupráce města Bogatynia a PKL. Následně byla zmíněna myšlenka obnovit osobní železniční dopravy přes přechod Černousy - Zawidów.

Na závěr jednání vznikla pracovní skupina, která má pracovat na znovuotevření železničního přechodu Harrachov - Szklarska Poreba a vybudování zastávky Porajów. Jejími členy jsou zástupci Libereckého kraje, Dolnoslezského vojvodství, starostů dotčených měst a obcí, Českých drah, Viamontu a naší obecně prospěšné společnosti Železniční společnost Tanvald.

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 895