Skip to main content

Správa železnic zakázala jízdy ozubnicových lokomotiv

Správa železnic zakázala 8. listopadu 2023 jízdy ozubnicových lokomotiv T426.0 v úseku Tanvald - Kořenov. Zákaz má platit do skončení rekonstrukce trati, která je v tuto chvíli plánovaná na rok 2025.

Lokomotivy řady T426.0 (715) doposud jezdily v úseku Tanvald - Kořenov na základě výjimky přechodnosti. Správa železnic se 8. listopadu rozhodla, že výjimky již nebude udělovat a fakticky tak zakázala jízdy ozubnicových lokomotiv T426.0 v úseku Tanvald - Kořenov do doby, než dojde ke komplexní rekonstrukci trati. Ta je v teď plánována na rok 2025, termín ale není definitivně potvrzen. O rekonstrukci jediné ozubnicové trati v Česku se mluví už několik let. Podle prvních plánů měla již být rekontrukce trati hotova.

V rozhodnutí Správy železnic se mimo jiné píše: „Celkový stav uvedeného úseku odpovídá svému stáří, zároveň však vlivem příčných účinků hnacích vozidel dochází k extrémnímu namáhání uzlu upevnění, zejména v obloucích o velmi malém poloměru, a tím dochází ke vzniku hrubých závad v parametru rozchodu koleje.Vlivem koroze zde dále dochází trvale k zeslabení kolejnicového průřezu kolejnic. Traťový úseku Tanvald - Harrachov st. hr. je zařazen do traťové třídy zatížení A s příčnými účinky skupiny 1. Ozubnicová lokomotiva ř. 715 je zařazena do traťové třídy zatížení B s příčnými účinky sk. 3. Příčné účinky lokomotiv ř. 715 velmi negativně ovlivňují stav dožilého železničního svršku. S ohledem na uvedené, pro zajištění bezpečného provozování adhezního způsobu drážní dopravy, zakazujeme s okamžitou platností veškerých jízdy ozubnicových lokomotiv ř. 715 (vyjma nouzových situací, stažení vlaku z trati apod.) včetně dalších nepřechodných lokomotiv.“

O špatném stavu úseku Tanvald - Kořenov se ví dlouhodobě. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 1958 - 1962, od té doby se s výjimkou krátkého úseku mezi Desnou-Riedlovou vilou a Dolním Polubným žádné větší práce na trati nedělaly.

Aktualizace 6. ledna 2024

V případě, že bude zákaz jízd ozubnicových lokomotiv platit i v roce 2024, budou historické vlaky na Zubačce, na kterých měly být nasazeny unikátní ozubnicové lokomotivy, dopravovány náhradními vozidly. Díky podpoře Libereckého kraje dochází od roku 2024 k významnému navýšení provozu nostalgických vlaků na Zubačce a těšit se můžete i na oblíbené akce s doprovodným programem. Bližší informace k nostalgickým jízdám na Zubačce v roce 2024 naleznete v článku Plánované akce v roce 2024.

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 6700