Skip to main content

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (6. díl)

S postupně zkracující se délkou dne se zhotoviteli (a jeho smluvním partnerům) stavebních prací v rámci investiční akce Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald spolufinancované z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Doprava krátí i seznam stavebních objektů k dokončení.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše stránky jsou věnovány Zubačce, tedy nejstrmější a současně jediné ozubnicové železniční trati na území České republiky, jež spojuje horská sídla Tanvald a Harrachov, série článků věnovaných rekonstrukci tratě označené v knižním jízdním řádu číslem 036, se primárně věnuje podstatné proměně tváře počáteční stanice Zubačky, tedy žst. Tanvald. Dnes bychom se tedy opět podívali na výsledek další ze série zákroků, jimiž je první stanice Zubačky (a třeba i poslední stanice pražských rychlíků po desítky let spojující rekreační oblast Jizerských hor a Krkonoš s hlavním městem našeho státu) poslední měsíce podrobována.

V průběhu posledních dvou týdnů byla dokončena převážná část staničních kolejí č. 1 a 2 s tím, že k dnešnímu dni není dokončena pokládka výhybky č. 11 (nadále je třeba položit srdcovkovou část), jíž bude na dopravní kolej č. 2 napojena kusá manipulační kolej č. 2a (ve směru jízdy na Harrachov po pravé ruce, tj. kolej, nad níž byl v minulosti umístěn portálový jeřáb). V ostatním jsou koleje č. 1 a 2 dokončeny, došlo k jejich zaštěrkování a podbití. Současně probíhají dokončovací práce na stavbě 1. nástupiště umístěného mezi těmito dopravními kolejemi – jižní část (delší) tohoto perónu je ve fázi pokládky povrchů (panelů a zámkové dlažby), severní část je dokončována z hlediska nástupištních hran a spodní stavby, pokládka povrchu bude následovat ve velmi krátké době – lze očekávat, že perón bude, stejně jako železniční stanice Tanvald, bude dokončena ve stanoveném termínu, tj. do 4. 11. t. r. Celá výluka mezi žst. Jablonec nad Nisou a Tanvald však skončí později, a to až 11. 11. t. r.

Dokončení rekonstrukce železniční stanice nelze však vnímat doslovně – v současné době, a to s ohledem na dočasné řízení a organizování drážní dopravy bez zapojení nově vybudovaného sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, stále nebudou v žst. Tanvald umístěna a aktivována nová návěstidla v nových polohách. Jejich budoucí umístění je však znatelné z červených chrániček, jež tu a tam vystupují na povrch. Pokud se jedná o Zubačku samotnou, i tato je dotčena řadou změn a novinek – s těmi se však seznámíme až v dalším článku.

442-01
442-02
442-03
442-04
442-05
442-06
442-07
442-08
442-09
442-10

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3097