Skip to main content

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (3. díl)

Vzhledem k neutuchajícímu tempu stavebních prací v žst. Tanvald Vám přinášíme další snímky z průběhu realizace investiční akce "Rekonstrukce železniční tratě Liberec - Tanvald".

Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, v průběhu několika málo dní se již zcela zjevně začaly rýsovat kontury budoucího druhého nástupiště. V průběhu tohoto týdne by mělo (po dohodě s elektrikáři) dojít k založení konstrukčních vrstev perónu, po nichž bude prakticky následovat již jen dokončení povrchů a vystrojení eletktrickými spotřebiči spolu s výstavbou přístřešků a informačních prvků pro cestující.

Práce notně pokročily i na vrchní stavbě jižního zhlaví železniční stanice - již 11. září by se totiž měl v Tanvaldě objevit jeřáb Gottwald GS150, jenž se bude aktivně podílet na pokládce výhybek tohoto zhlaví. Současně byla zahájena pokládka 7. koleje, a to s využitím betonových pražců z výzisku.

Po několika týdnech do stanice dorazil i první vlak. Tento sestával ze dvou lokomotiv řady 740 a identického počtu vozů řady Res. Celá souprava ložená novými betonovými pražci z Uherského Ostrohu dojela do prostoru budoucího jižního zhlaví železniční stanice po provizorně položeném kolejovém roštu (původní kolejnice na ocelových pražcích).

437-01
437-02
437-03
437-04
437-05
437-06
437-07
437-08
437-09
437-10
437-11
437-12

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1587