Skip to main content

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald (2. díl)

Na níže přiložených fotografiích Vám prezentujeme současný průběh stavebních prací v železniční stanici Tanvald. Jak je zřejmé z těchto snímků, v průběhu několika málo dní došlo k odtěžení kolejového spodku a dokončení uložení chrániček pro kabely NN a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Zároveň v místě hamerského/smržovského zhlaví probíhala výstavba nových konstrukčních vrstev spodní stavby vč. zhutnění, uložení geotextilie a navezení prvních vrstev štěrku pro uložení kolejového roštu - pokládka tohoto zhlaví je naplánována již na období od 11. do 14. září, a to za účasti kolejového jeřábu Gottwald GS150. Současně roste i hrana druhého poloostrovního nástupiště, základy prvního nástupiště jsou v současné době bagrovány a brzy jistě dojde k jejich betonáži.

 

436-01
436-02
436-03
436-04
436-05
436-06
436-07
436-08
436-09
436-10
436-11
436-12
436-13
436-14
436-15
436-16
436-17
436-18
436-19
436-20
436-21
436-22

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 1896