Oprava motorového vozu M240.021

Dne 29. března 2003 došlo k předání motorových vozů M240.021 a 057 z DKV Louny do DKV Liberec SLČ Tanvald. Jejich oprava a snaha o opětovné zprovoznění však byla zahájena již o dva měsíce dříve. 31. ledna 2003 byl členy VTS Tanvald převezen z PJ Kralupy nad Vltavou do tanvaldské dílny naftový motor Tatra 930 4 k. Zde se rozeběhla jeho gernerální oprava. Blok motoru a kliková hřídel byly na přivezeném motoru nevyhovující a byly nahrazeny jinými z motorového vozu M250.028. Vyměněny byly i všechny hlavy, vložky válců a písty, takže z původního motoru toho mnoho nezbylo...

V únoru 2003 byl tento motor spolu s novým, který občanské sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stanici Tanvald zakoupilo z vojenských zásob, převezen zpět do depa v Kralupech nad Vltavou. Zdejší dílna provedla jejich zavázání do motorových vozů M240.0. Do vozu M240.021 byl zavázán nový motor, do 057 motor zgenerálkovaný.

Dva dny po příjezdu "Singrovek" do Tanvaldu byla členy VTS Tanvald na M 240.021 zahájena poměrně rozsáhlá oprava. Při ní byl zcela renovován interiér vozu - došlo k opravě sololitových desek podlahy, vyčištění topení, výměně linolea, opravě sedadel, stolků a dveří. Komplexně zrekonstruováno bylo WC a provedeno bylo celkové vyčištění vnitřku vozu. U WC, kde bylo patrné násilné poškození, byla opravena skříň motorového vozu.

O 30 mm byl zvednut naftový motor s převodovkou, aby byl zaručen bezpečný průchod vozidla na ozubnicové trati. Zrenovována byla i obě stanoviště a služební oddíl motorového vozu. Oprava motorového vozu M240.021 vyvrcholila na přelomu července a srpna 2003, kdy byla "Singrovka" ve firmě OLPAS MORAVIA Krnov s.r.o. opatřena novým lakem v původním barevném provedení. Celkové náklady na opravu motorového vozu M240.021, kterou prováděli a financovali členové občanského sdružení Vědeckotechnická společnost při železniční stabnici Tanvald, dosáhly 500 tisíc Kč. Velké poděkování patří i firmě OLPAS MORAVIA Krnov s.r.o. a jejímu řediteli panu Ing. Jaromíru Foltýnovi, kteří "Singrovku" opatřili precizním nátěrem.