www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
35. kontrolní den 29. dubna 2016 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Pondělí, 23 Květen 2016 20:50

Stavba byla dokončena, stavební firma Brex, spol. s r. o. předala investorovi stavbu „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ pod zakázkovým číslem zhotovitele 15BV110100000012 a číslem projektu EHP-CZ06-OV-1-189-01-2014, s prohlášením. Dodavatel prohlásil, že stavba byla zrealizována dle schválené projektové dokumentace (zpracované investorem), dle platných povolení, hygienických a požárních předpisů, technologických postupů, platných zákonů, vyhlášek a norem ČR. Materiály a výrobky použité pro realizaci uvedené stavby odpovídají technickým požadavkům na výrobky dle zák. Č 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Přílohou č. 1 Předávacího protokolu byl seznam předávaných dokumentů ke stavbě.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

474-01
474-01 474-01
474-02
474-02 474-02
474-03
474-03 474-03
474-04
474-04 474-04
474-05
474-05 474-05
474-06
474-06 474-06
474-07
474-07 474-07
474-08
474-08 474-08
474-09
474-09 474-09
474-10
474-10 474-10

Aktualizováno Středa, 25 Květen 2016 16:37