www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
32. kontrolní den 12. dubna 2016 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Pondělí, 23 Květen 2016 20:35

V uplynulém týdnu probíhaly ještě poslední dokončovací a úklidové práce v interiéru stavby. Realizace víceprací - podpis Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo s dodavatelem v projektu "Rekonstrukce budovy bývalé výtopny" byla poskytovatelem dotace dne 7. 4. 2016 schválena a v důsledku toho začaly práce na opravě pražců před topírnou.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

471-01
471-01 471-01
471-02
471-02 471-02
471-03
471-03 471-03
471-04
471-04 471-04
471-05
471-05 471-05
471-06
471-06 471-06
Aktualizováno Pondělí, 23 Květen 2016 21:25