www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
31. kontrolní den 5. dubna 2016 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Pondělí, 23 Květen 2016 20:30

Investor podal dne 4. 4. 2016 do IS CEDR žádost o změnu v projektu č. 3 na základě Změnového listu č. 5 „Výměna pražců před objektem topírny“ s Dodatkem č. 5 Projektové dokumentace a rozpočtem. Podal také žádost o schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na provedení víceprací „Výměna pražců před objektem topírny“ a posunutí termínu dokončení stavby k 30. 4. 2016. Na stavbě probíhaly poslední dokončovací práce v interiéru budovy (opravy nátěrů, dotmelení oken, vyštelování vrat) a úklidové práce. Vně budovy se prováděly terénní práce po stranách budovy a připravovala se výměna pražců před budovou topírny.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

470-01
470-01 470-01
470-02
470-02 470-02
470-03
470-03 470-03
470-04
470-04 470-04
Aktualizováno Pondělí, 23 Květen 2016 21:25