www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
28. kontrolní den 11. března 2016 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Úterý, 10 Květen 2016 21:05

Probíhaly práce na umístění svítidel a vnitřních rozvodů v objektu. Pokračovala úprava stěn vnitřních kanálků a byla upřesněna poloha venkovních žlabovek včetně jejich spádu. Bylo dohodnuto, že dřevěné podlahové prvky budou napuštěny přípravkem PNZ v barevném odstínu třešeň/ kaštan. Bylo odsouhlaseno řešení úpravy podlahy v topírně a výšek kolejnic. Zástupci památkového ústavu upřesnili řešení parapetů oken.

Hlavní projektant s týmem projektu připravoval Dodatek dokumentace č. 5 včetně výkazu výměr na výměnu pražců před objektem.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

466-01
466-01 466-01
466-02
466-02 466-02
466-03
466-03 466-03
466-04
466-04 466-04
466-05
466-05 466-05
466-06
466-06 466-06
Aktualizováno Úterý, 10 Květen 2016 21:34