www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
27. kontrolní den 8. března 2016 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Úterý, 10 Květen 2016 21:00

Probíhaly práce na vnitřních elektro rozvodech, upřesňovala se poloha svítidel a vnitřních rozvodů v objektu. Probíhaly práce na výrobě a montáži zámečnických prvků (okna a vrata), na zasklívání části již vsazených oken. Probíhala úprava stěn kanálků uvnitř budovy a realizaci střešní krytiny. Po odkrytí suti a zeminy byl zjištěn havarijní stav pražců v kolejišti před objektem, který nebylo možno předvídat, protože kolejiště bylo zakryto sutí, zeminou a zarostlo náletovými dřevinami. Nutno zpracovat od hlavního projektanta Dodatek dokumentace č. 5 včetně výkazu výměr na vícepráce - výměnu pražců před objektem. Pan Ing. Prokeš prověří polohu kolejnice vůči hraně betonu dle předpisů Drážního úřadu. Nepřízeň počasí značně komplikuje stavební a montážní práce, některé práce byly zcela zastaveny.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

465-01
465-01 465-01
465-02
465-02 465-02
465-03
465-03 465-03
465-04
465-04 465-04
465-05
465-05 465-05
465-06
465-06 465-06
465-07
465-07 465-07
Aktualizováno Úterý, 10 Květen 2016 21:34