www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
16. kontrolní den 8. prosince 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Středa, 23 Prosinec 2015 14:00

Proběhlo ukotvení prvků střechy do zdiva. Dodavatel provedl podbetonování dřevěných prvků střechy na zdivu a bylo dohodnuto technické řešení drobných dodělávek dozdívání kamenného zdiva ve štítech pod dřevěnými prvky. Probíhají práce na pokládce hydroizolačního pláště střechy. Bylo postaveno nové lešení z vnitřní strany u jižního štítu a probíhá úprava konstrukcí ponechaných vnitřních kanálků. Tyto práce jsou prováděny na kanálcích, které se nezasypávají.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

446-01
446-01 446-01
446-02
446-02 446-02
446-03
446-03 446-03

Aktualizováno Středa, 23 Prosinec 2015 14:05