www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
15. kontrolní den 1. prosince 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Pátek, 18 Prosinec 2015 21:30

Hlavní projektant odsouhlasil osazení krajních trámů na zdivo a byl odsouhlasen detail ukončení přesahu trámů na štítech. Byla provedena kontrola svislosti ocelových sloupů a rovinnosti plochy střešní roviny a příprava podkladních vrstev pro betonáž. Je dokončeno spárování kamenného zdiva. Byla vyjádřena spokojenost s očištěním zdiva.

Investor po kontrole stavby konstatoval dokončení prací a dosažení zásadních milníků uvedených ve Smlouvě o dílo - svislé, kompletní a různé konstrukce, vodorovné konstrukce a zejména provedení střechy budovy - konstrukce tesařské.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

445-01
445-01 445-01
445-02
445-02 445-02
445-03
445-03 445-03
445-04
445-04 445-04
445-05
445-05 445-05
445-06
445-06 445-06

Aktualizováno Neděle, 20 Prosinec 2015 22:08