www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
12. kontrolní den 10. listopadu 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Středa, 25 Listopad 2015 22:00

Proběhlo spárování a čištění kamenného zdiva, hutnění podkladních vrstev podlah.

Nejdůležitějším bodem stavby je nyní příprava podlahy. Hlavní projektant zpracovává dokumentaci pro nepředpokládané vícepráce stavby - pro výměnu shnilých pražců, zavedení vodovodu a neočekávané úpravy podlah (vyvezení velkého množství velkých kamenů, betonových bloků a úprava nestabilního podloží).

U vstupní brány bylo provedeno odbednění překladů a betonových prvků.

U subdodavatele zatím průběžně probíhá výroba ocelových sloupů a dřevěných prvků střechy.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

440-01
440-01 440-01
440-02
440-02 440-02
440-03
440-03 440-03
440-04
440-04 440-04
440-05
440-05 440-05
440-06
440-06 440-06
440-07
440-07 440-07
440-08
440-08 440-08

Aktualizováno Středa, 25 Listopad 2015 22:28