www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
11. kontrolní den 3. listopadu 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Pondělí, 09 Listopad 2015 21:00

Na stavbě proběhlo dozdění stěn, čištění a spárování zdiva. Stavební připravenost pro betonáž věnce a zabetonování ocelových překladů je odsouhlasena.

Ocelové překlady nad vraty jsou vzájemně provařeny a jsou připraveny pro zabetonování.

Betonáž podlahy bude provedena až po montáži konstrukce střechy z časových důvodů. Nejdříve je nutné provést výměnu poškozených pražců a provést rozvody vody. Bude nutné provést částečné odtěžení materiálu pod podlahami mezi kolejemi, protože byly objeveny kusy starých betonových základů, betonových bloků a navážka. Podloží pod podlahami je značně nestejnorodé. Je nutné na stavbu pozvat geologa k posouzení vrstev pod podlahou k zajištění statiky stavby.

Montáž konstrukce střechy dle dodavatele stavby bude zahájena 20. listopadu 2015.

Na stavbě vznikají výše uvedené vícepráce, které by ale měly být zrealizovány z úspor v projektu.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

439-01
439-01 439-01
439-02
439-02 439-02
439-03
439-03 439-03
439-04
439-04 439-04
439-05
439-05 439-05
439-06
439-06 439-06
439-07
439-07 439-07
439-08
439-08 439-08
439-09
439-09 439-09

Aktualizováno Pondělí, 09 Listopad 2015 21:16