www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
10. kontrolní den 27. října 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Úterý, 03 Listopad 2015 21:05

Byly osazeny ocelové překlady nad vraty a probíhá jejich vzájemné svařování. Byl odsouhlasen detail ukončení podlahy u kolejnic - vzniklé vícepráce budou dodavatelem stavby vyčísleny. Hlavním projektantem, architektonickou kanceláří ALEJ, bude zpracována a předána projektová dokumentace na případné vzniklé vícepráce: dořešení „bazénků" podlah u vstupu, rozvody vody v objektu včetně řešení napojovacího místa, ukončujících armatur vypouštění atd. Dále bude zpracována dokumentace na výměnu narušených a shnilých pražců pod kolejemi, konstrukce podlahy před vstupy. Všechny vícepráce budou realizovány jako veřejná zakázka v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění a bude požádáno o změny v projektu.

Od nové konstrukce hříže v podlaze se ustupuje z důvodu velké finanční náročnosti případně vzniklých dodatečných stavebních prací zejména dodržujících statiku objektu.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

438-01
438-01 438-01
438-02
438-02 438-02
438-03
438-03 438-03
438-04
438-04 438-04
438-05
438-05 438-05
438-06
438-06 438-06
438-07
438-07 438-07

Aktualizováno Úterý, 03 Listopad 2015 21:56