www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
8. kontrolní den 13. října 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Neděle, 25 Říjen 2015 21:25

Po rozkrytí podlahy byl zjištěn havarijní stav vodovodních kanálků a 3 ks šachet - šachty starého rozvodu vody. Uvedené šachty a kanálek by nebyly při provozu stavby využívány. Doporučuje se šachty zdemontovat a zasypat.

Hlavní projektant arch. Lejčar vydá stanovisko k možnosti demolice šachet a kanálku. Firma Brex dodá rozpočet víceprací a méněprací na demolici kanálků a šachty.

Firma Brex pracuje na statickém zajištění jihozápadního rohu objektu. Při sanaci jihozápadního rohu byly zjištěny statické poruchy na kamenném zdivu a na obloukové klenbě nad oknem. Teprve pro provedení sanace je možné zahájit případné práce pro osazování prvků krovu.

Pokračují práce na vyzdívání štítů a příprava lůžek prvků krovu.

Byla vybourána konstrukce podlahy včetně navážek pod konstrukcí podlahy a byly zahájeny výkopové práce pro základové patky.

Dílenská dokumentace konstrukce krovu a ocelové konstrukce je v rozpracovanosti a doposud nebyla schválena. Upozorňujeme na nutnost urychleného dokončení dílenské dokumentace, aby nebyl ohrožen termín stavby a byly splněny podmínky smlouvy o dílo.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

436-01
436-01 436-01
436-02
436-02 436-02
436-03
436-03 436-03
436-04
436-04 436-04
436-05
436-05 436-05
436-06
436-06 436-06
436-07
436-07 436-07
436-08
436-08 436-08
436-09
436-09 436-09
436-10
436-10 436-10
436-11
436-11 436-11
436-12
436-12 436-12
436-13
436-13 436-13
436-14
436-14 436-14
436-15
436-15 436-15

Aktualizováno Neděle, 25 Říjen 2015 22:29