www.zubacka.cz

nostalgické jízdy výtopna muzeum kamera důlní železnice
4. kontrolní den 15. září 2015 PDF 
Napsal uživatel Kateřina Preusslerová   
Čtvrtek, 17 Září 2015 20:20

Lešení je postaveno kompletně kolem celé stavby a z vnitřní strany ve štítech, bylo provedeno provizorní statické zabezpečení okenní klenby v jihozápadním rohu stavby. Provádí se oprava kamenného zdiva a klenby a sanují se podlahy budovy.

Dodavatelem stavby Brex, s.r.o. pověřený geodet provedl výškové zaměření horní hrany zdiva. V současné době autorský a technický dozor stavby určuje osazení střechy a výškovou polohu dřevěných prvků střechy.

Byla provedena prohlídka zdiva kanálků a byl upřesněn postup jejich sanace, hlavní architekt znovu prověří další využití 3 šachet a upřesní způsob jejich sanace.

eeagrants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

428-01
428-01 428-01
428-02
428-02 428-02
428-03
428-03 428-03
428-04
428-04 428-04
428-05
428-05 428-05
428-06
428-06 428-06
428-07
428-07 428-07
428-08
428-08 428-08
428-09
428-09 428-09
428-10
428-10 428-10
428-11
428-11 428-11
428-12
428-12 428-12
Aktualizováno Středa, 23 Září 2015 17:37