Fotodokumentace hotové stavby

Fotodomentace hotové Výtopny Kořenov z 19. května 2016.

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org