Rekonstrukce výtopny Kořenov

Když v roce 1987 spadla pod tíhou sněhu střecha výtopny v Kořenově, vypadalo to na definitivní konec jedné ze staveb unikátní ozubnicové tratě Tanvald - Kořenov. Díky Železniční společnosti Tanvald a Norským fondům právě zažívá kořenovská výtopna zmrtvýchvstání!

Zima 1986/1987 byla bohatá na sníh. 5. ledna 1987 nevydržela střecha výtopny Kořenov nápor sněhu a spadla i na odstavené lokomotivy. Pád střechy se stal osudným lokomotivě T426.002, poškozeny byly i lokomotivy T466.2369, T426.004, T426.003 a 411.019. Lokomotivy byly odtaženy, zbytky střechy odstraněny a zbytek výtopny ponechán svému osudu.

Výtopna postupně chátrala a zarůstala vegetací. Členové VTS Tanvald (dnes Zubačka, z. s.) odstraňovali náletovou vegetaci tak, aby výtopna nebyla ještě více poškozena. Železniční společnost Tanvald také financovala záchrané práce na obvodovém zdivu výtopny.

Železniční společnost Tanvald má již od svého vzniku jako jeden z cílů obnovu výtopny Kořenov. Obnova výtopny však přesahovala finanční možnosti této obecně prospěšné společnosti a bylo jasné, že bez dotace to nepůjde.

Projekt na obnovu výtopny byl připraven již v roce 2009. Byla podána žádost na Regionální operační program Severovýchod, bohužel neúspěšně. Mezitím došlo k odkoupení pozemku pod výtopnou od ČD a zbytků výtopny od SŽDC. Úspěch přinesla teprvě žádost na spolufinancování z „Norských fondů“.

Smlouva s vítězem výběrového řízení společností Brex s. r. o. byla podepsána 17. srpna 2015. Rekonstrukce byla zahájena 25. srpna 2015, termín dokončení je 31. března 2016.

Ve výtopně Kořenov budou po dokončení deponována historická vozidla Železniční společnosti Tanvald, budou zde probíhat i jejich opravy. Výtopna bude veřejně přístupná v rámci Muzea ozubnicové dráhy. Veřejnost tak bude mít možnost vidět unikátní vozidla i práce na jejich údržbě.

Základní infornace o projektu a průběh stavby můžete sledovat na našich stránkách v kategorii Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví.

467-01
467-02
467-03
467-04
467-05
467-06
467-07
467-08
467-09
467-10