Další zkoušky jednotky Regionova

Ve čtvrtek 9. listopadu 2006 proběhly na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov další adhezní zkoušky jednotky Regionova. Cílem zkoušek bylo ověřit, zda tato jednotka Českých drah bude schopna provozu na sklonu až 58 promile.

První testy se uskutečnily 10. května 2006. Přestože byly ideální adhezní podmínky, jednotka měla na sklonu velké problémy. Viz článek Adhezní zkoušky motorových vozů. Jednou z možných příčin neúspěchu Regionovy na této trati mohl být nedostatečně vyladěný software.

České dráhy se rozhodly adhezní zkoušky zopakovat s jednotkou 814.007, která má již upravený software. Dopoledne 9. listopadu 2006 přijela z Turnova do Tanvaldu královehradecká Regionova. Pro zkušební jízdu do Kořenova byl zaveden mimořádný vlak Sv 26201, pro jízdu zpět Sv 26200. Zkušební jízdy Regionovy se uskutečnily mezi pravidelnými vlaky.

Jednotka 814.007 vyrazila z Tanvaldu za deště. Kousek za Žďárským tunelem však zkušební vlak vedený strojedoucím královehradeckého depa uvízl. Protože jediná hnací náprava podkluzovala a bylo nutné intenzivně pískovat, kompresor nestačil dodávat vzduch do pískovačů i do brzdového potrubí a tak jednotka se zastavila. Jednotka se sice za chvilku rozjela, ale z Tanvaldu do Desné se nakonec jelo 20 minut. Dále probíhala cesta o něco lépe, přesto měla jednotka problémy a bez mohutného pískování se cesta do Kořenova neobešla. Brzdy při cestě zpět fungovaly spolehlivě.

Po návratu do Tanvaldu již nepršelo a proto bylo rozhodnuto uskutečnit ještě jednu zkušební jízdu, tentokrát už jen do Desné. Koleje byly již poměrně suché a hlavně popískované z předchozí jízdy. Jednotka 814.007 vedená tentokrát místním strojvedoucím dorazila do Desné naprosto bez problémů a tak se dohodlo, že druhá zkušební jízda bude pokračovat až do Dolního Polubného. Tato jízda byla hodnocena lépe než první jízda, dokonce i lépe, než jízdy 10. května 2006.

Po návratu z Dolního Polubného odjela z Tanvaldu jednotka na osobním vlaku do Železného Brodu, odkud dále pokračovala do Turnova.

Za typicky podzimního počasí se jednotka Regionova na ozubnicové trati ukázala jako nepoužitelná, podle osádky vlaku by za těchto adhezních podmínek nedojela ani z Liberce do Tanvaldu.

Výsledky zkoušek by sice měly sloužit k dalším úpravám těchto jednotek na sklonově náročné tratě. Otázkou ovšem zůstává, zda jedna hnaná náprava není na celou jednotku málo...

129-01
129-02
129-03
129-04
129-05
129-06
129-07
129-08
129-09